HISTORY

História BOMBY NA NITRU , sa začala písať , ešte v roku 1998, keď sme organizovali, dnes už kultové koncerty, pod názvom BONESAWER PARTY. Dokopy sme zorganizovali 18 pokračovaní od roku 1998 do roku 2015.

BONESAWER PARTY no.1 ,24.4.1998 Nitra, Naozzay klub
Dementor, Abortion,Sanatorium, Suffocate

BONESAWER PARTY no.2 ,31.10.1998, Nové Zámky, Berek
Phantasma, Abortion, Gladriel, Suffocate

BONESAWER PARTY no.3. 18.4.1999 Nové Zámky, Berek
Agathocles,Malignant Tumour, Abortion,Zombie Holocaust, Acoasma

BONESAWER PARTY no.4. 28.5.1999 Nové Zámky,Berek
Ingrowing, Sanatorium, Morgain, Condemnation

BONESAWER PARTY no.5,

BONESAWER PARTY no.6, 23.10.1999 Nové Zámky,Berek
Dementor, Cerebral Turbulency, Din.-Addict, Angels Decay


AGATHOCLES live Bonesawer party 3 (18.4.1999)
AGATHOCLES live Bonesaver Party 3. (18.4.1999)


                                                    AGATHOCLES Live Nové Zámky
PUNGENT STENCH live Bonesawer party 14.6.2002

ABORTION live Bonesawer Party 31.10.1998


Komentáre